Produkcja Big-Bagów

Jak produkujemy Big-Bagi

Nowoczesny, elastyczny materiał opakowaniowy z tkaniny polipropylenowej dostarczany na konkretny wymiar i termin.

Zastosowanie: pakowanie, transport, składowanie i dozowanie materiałów sypkich i ciekłych oraz surowców przede wszystkim dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, budownictwa i rolnictwa.

Własny Dział Rozwoju i testowanie

Dział Rozwoju LANEX wspólnie z handlowcami zaproponuje najlepsze rozwiązanie Twoich potrzeb. Kontroli i testowaniu jest poświęcana duża uwaga na wszystkich szczeblach. LANEX zainstalował nowoczesne urządzenia zapewniające ciągłą kontrolę i testowanie taśm, tkanin, nici do szycia i gotowych Big-Bagów. Mierzone są także własności przewodzące komponentów i Big-Bagów oraz wytrzymałość nici i tasiemek produkowanych na naszych ekstruderach. LANEX oferuje kompletne testowanie Big-Bagów według norm EFIBCA oraz według Orange Book dla Big-Bagów typu UN. LANEX posiada certyfikat ISO 9001 przyznanego przez VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice.

Podstawowe konstrukcje opakowań typu Big-Bag są testowane i certyfikowane w akredytowanych laboratoriach jak VVUÚ, a.s. Ostrava – Radvanice, Labordata Testing Institute Germany, LNE France lub CIMTO, s.p., Praha.

Od roku 2006 LANEX posiada własne akredytowane laboratorium Big-Bagów i certyfikację Big-Bagów dla materiałów nie-niebezpiecznych współpracując z organem certyfikującym VVUÚ, a.s., Ostrava-Radvanice.

Certyfikacja Big Bagów pod kątem bezpieczeństwa dla zdrowia

Dla opakowań typu Big-Bag LANEX posiada certyfikat wydany przez organ certyfikujący ITC, a. s., Zlín dla zgodności z następującymi wymaganiami:

 • dyrektywa komisji 2002/72/EC z dnia 6 sierpnia 2002 r. dotycząca materiałów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w brzmieniu późniejszych przepisów,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia nr 38/2001 Dz. U. o wymaganiach higienicznych dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i pokarmami, w brzmieniu późniejszych przepisów,
 • dla wartości limitowej zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i sześciowartościowego chromu podanej w artykule 11 Dyrektywy nr 94/62/EEC o opakowaniach i odpadach z opakowań.

Ekstra czysta produkcja

Big Bagi FIBC są certyfikowane jako nieszkodliwe dla zdrowia i spełniają EN 90 128/EEC z roku 1990. Dokładnie uszczelnione szwy Big-Bagów zapobiegają przedostawaniu się zanieczyszczeń i skażeniu produktu. Sterylna produkcja gwarantuje zastosowanie w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i chemicznego, względnie w innych specjalistycznych dziedzinach wymagających opakowania spełniającego najbardziej surowe wymagania czystości. Cały proces produkcji – od materiału wejściowego aż do pakowania gotowych Big-Bagów – kieruje się przepisami wewnętrznymi gwarantującymi całkowicie czyste Big-Bagi. Pracownicy używają ubrań sterylnych łącznie z butami i nakryciami głowy i są specjalnie przeszkoleni. Wyeliminowane jest skażenie nawet małymi cząsteczkami obcymi jak włosy, ścinki tkanin czy nici. Przeprowadzane jest również wykrywanie metali (np. złamana igła) wł. tkanin przewodzących. Wszystkie komponenty używane do produkcji Big-Bagów są zgrzane ultradźwiękiem – tkaniny, końce nici, uszczelniacze, tasiemki do wiązania. Big-Bagi ani poszczególne komponenty nie mają kontaktu z podłogą. 100% recykling

Opakowania typu Big-Bagi wykonane z tkanin polipropylenowych mogą być stosowane bez szkodliwego wpływu na środowisko naturalne. Zużyte opakowania mogą być złożone na wysypisku, spalone (przy temperaturze powyżej 500 °C wydziela się CO2 i H2O) lub poddane całkowitemu recyklingowi. Dla Big-Bagów, które były napełnione substancjami niebezpiecznymi, obowiązuje specjalny tryb – należy się skontaktować z firmą, która Big Bagi napełniła.

Tkaniny

Big-Bagi są produkowane z materiałów polipropylenowych:

 • wykonanie niepowlekane – tkanina przewiewna,
 • wykonanie powlekane – tkanina nieprzepuszczalna chroni wyrób przed wilgotnością powietrza,
 • zewnętrznym zanieczyszczeniem i zapobiega wyciekowi bardzo drobnych materiałów sypkich,
 • wykończenia specjalne – ograniczona palność, wyższa odporność termiczna,
 • tkaniny przewodzące – patrz Big Bagi elektrostatyczne,

Wymiary:

 • podstawa jest kwadratowa lub prostokątna
 • długość boku w granicach od 50 do 120 cm
 • wysokość do 215 cm w zależności od wymiarów podstawy
 • Możliwość składowania: układanie odpowiednich typów Big-Bagów w sterty nawet do 7 warstw
 • Nadruk: oferujemy nawet 3-kolorowe nadruki wszystkich czterech stron Big-Baga
 • Identyfikowalność: każdy worek jest oznaczony etykietą z podstawowymi danymi o wyrobie, które pozwolą na zwrotne prześledzenie każdego Big-Baga aż do poszczególnych operacji produkcyjnych.
 • Teczka na dokumenty: do worka można przyszyć lub przykleić teczkę do włożenia informacji o produkcie, jaki on zawiera. Teczki występują w szerokiej gamie wielkości i sposobu zamocowania.