Big-Bag UN

Grupa Big-Bagów o specjalnym przeznaczeniu w zakresie transportu niebezpiecznych materiałów.

Big-Bagi UN są projektowane zgodnie z przepisem United Nations Recommendations on the Transportation of Dangerous Materials, powszechnie znanego jako Orange Book i testowane następnie według przepisów wynikających z Orange Book dla transportu drogowego (ADR), kolejowego (RID) i morskiego (IMDG-Code).

Big-Bagi UN naszej produkcji są specjalnie zaprojektowane i oferowane dla materiałów z grupy opakowaniowej II i III zgodnie z rozdziałem 9 Orange Book. Typowy produkt – trucizny, substancje żrące.

big-bagi-un

Oferowane typy:

  • 13 H1 – PP FIBC niepowlekane bez wkładki foliowej
  • 13 H2 – PP FIBC powlekane
  • 13 H3 – PP FIBC niepowlekane z wkładką foliową
  • 13 H4 – PP FIBC powlekane z wkładką foliową

Bezpieczna nośność SWL (Safe Big Baging Load) 1000 kg i współczynnik bezpieczeństwa SF 6:1.
UN FIBC są oferowane w płaskim dnem, z lejem wysypowym lub dnem stożkowym, które ułatwia wysypywanie „źle spływających“ materiałów.

 

Wykonanie części zasypowej i zsypowej Big-Baga:

 

tech-bigbag-un