Big Bagi ELEKTROSTATYCZNE

Specjalna grupa Big Bagów odpowiednia do transportu materiałów, które mogą tworzyć ładunki elektrostatyczne.

W trakcie napełniania i opróżniania FIBC niektóre mieszanki pyłowe i granulaty mogą wytwarzać ładunki elektrostatyczne co może doprowadzić do zapalenia bądź wybuchu.

Ten typ  Big-Baga eliminuje ryzyka związane z występowaniem  ładunku elektrostatycznego.

Big Bagi elektrostatyczne

Współczynnik bezpieczeństwa SF:

  • 5 : 1 (użycie jednorazowe)
  • 6 : 1 (użycie kilkakrotne)
  • 8 : 1 (użycie wielokrotne)

 

Wykonanie części zasypowej i zsypowej Big-Baga:

 

tech-bigbag-un